Díky nově zakoupenému čerpadlu na beton (pumíku) rozšiřujeme naše služby o rozvoz betonové směsi do vzdálenosti 30 km. Čerpadlo betonu má obsah 7 m3 s dosahem ramene 24 metrů. V současné době Vám betonovou směs nejenom připravíme, ale dopravíme i na místo určení.

beton auto konfrst5

aktuality

Čerpadlo betonu

Díky nově zakoupenému čerpadlu na beton (pumíku) rozšiřujeme naše služby o rozvoz betonové směsi do vzdálenosti 30 km. Čerpadlo betonu má obsah 7 m3 s dosahem ramene 24 metrů. V současné době Vám betonovou směs nejenom připravíme, ale dopravíme i na místo určení.

Číst dál...
non stop
602 102 364

náš vozový park

Vozový park
auto-doprava-konfrst 1
auto-doprava-konfrst 2
auto-doprava-konfrst 3
auto-doprava-konfrst 4
auto-doprava-konfrst5
auto-doprava-konfrst 6

VÝMĚNA STROJNÍHO VYBAVENÍ SPOLEČNOSTI MILOSLAV KONFRŠT je spolufinancováno Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013615

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu. Předmět předkládaného projektu společnosti Miloslav Konfršt spočívá v náhradě jedné staré, energeticky, ekonomicky a ekologicky nevyhovující technologie – kolového manipulátoru – novým, energeticky účinným a ekologicky vyhovujícím zařízením. Realizací projektu se očekává zefektivnění procesů ve společnosti, snížení ekologické stopy, úspora energie a nákladů, snížení emisí CO2, zlepšení pracovního prostředí, snížení zmetkovosti, lepší ekonomika výroby, zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a rozvoj společnosti.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

logo eu logo mpo